Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Добре дошли!
С радост нашата кантора Ви приветства в новия ни уеб сайт!
Кантората стартира дейността си през 1993г. Основоположник е адв. Евгений Делибалтов, който развива дейността на кантората и събира и обединява млад и амбициозен екип, чиято съвместна дейност продължава и до днес. През 2007г. от адвокатите в кантората е образувано Адвокатско дружество "ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА", което е регистрирано по Закона за адвокатурата и включва професионален екип от адвокати и сътрудници. Партньорите имат зад гърба си успешна кариера в правото от повече от 10 години и допринасят със своя натрупан опит за развитието на целите на дружеството.
Адвокатското дружество предлага висококвалифицирано юридическо обслужване в следните области на правото: гражданско право, търговско право, вещно право, облигационно право, застрахователно право, трудово право, семейно право, наследствено право, административно право, данъчно право.
Осъществяваме представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица при управление на техните корпоративни структури и инвестиции, упражняване на вещни права и отношения с общински и държавни администрации. Всички наши услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено както на български, така и на английски и на руски език.
За осигуряване на оптимална защита интересите на нашите клиенти предоставяме експертни правни консултации и услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ, посредничество при водене на преговори и процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции.
Нашите желания и стремежи са да предложим на клиентите си комплексни и компетентни услуги, лоялност, конфиденциалност и професионална помощ при осъществяване на тяхната дейност и бизнес планове. При осъществяване на нашата дейност, прилагаме високи морални и етични стандарти, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент. Осигуряваме максимална защита на интересите на клиентите ни и гарантираме бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати. Правните ни консултации са ефективни по отношение на време и средства. Нашата главна задача винаги е да осигуряваме най-доброто решение в конкретната ситуация.
В своята дейност, с оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, работим в сътрудничество с нотариуси, съдебни изпълнители, счетоводители, асоциирани консултанти, адвокати, дружества и неправителствени организации от цялата страна.
Извършваните от нас правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите.
Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА” е отворено за развитие и усъвършенстване на екипа в нови области на правото.
За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип. Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ.
Адвокатско дружество "Делибалтов, Милкова, Иванова"
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg