Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Защо ние?
Адвокатско дружество Делибалтов, Милкова, Иванова има зад гърба си успешна кариера от повече от 10 години.
За осигуряване на оптимална защита интересите на нашите клиенти предоставяме експертни правни консултации и услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ, посредничество при водене на преговори и процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции.

В своята дейност, с оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, работим в сътрудничество с нотариуси, съдебни изпълнители, счетоводители, асоциирани консултанти, адвокати, дружества и неправителствени организации от цялата страна.

Извършваните от нас правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg