Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Гражданско право
В областта на Гражданското право предлагаме следните правни услуги:
 
  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
  • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
  • Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
  • Охранителни и заповедни производства;
  • Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство;
  • Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела -  в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg