Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Трудово право
В областта на Трудовото право предлагаме следните правни услуги:
 
  • Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани;
  • Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;
  • Консултиране на работодатели при провеждане на процедура по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
  • Консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения и др.;
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg