Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Семейно и наследствено право
 
  • Консултации и защита при разрешаване на семейно правни въпроси, изготвяне на споразумения и уреждане на наследствени отношения, както и представителство пред съд;
  • Дела за развод по взаимно съгласие;
  • Брачни договори;
  • Брачни договори;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg