Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Облигационно право
В областта на Облигационното право предлагаме следните правни услуги:
 
  • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
  • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
  • Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
  • Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
  • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
  • Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
  • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитраж.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg