Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Данъчно право
В областта на Трудовото право предлагаме следните правни услуги:
 
  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg