Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Административно право
В областта на Административното право предлагаме следните правни услуги:
 
  • Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
  • Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg