Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Василена Евгениева Делибалтова
Адвокат
Родена на 26 Ноември 1992г.
Телефон за контакт: +359 2 981 25 68
E-mail: delibaltova@delibaltov.bg
Образование
СУ Св.Климент Охридски - Право
picture
Кариера
Адвокатско дружество “Делибалтов, Милкова, Иванова” - Адвокатски сътрудник
Езици
Английски език
Руски език
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg