Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право.
Евгений Костов Делибалтов
Адвокат и управляващ съдружник
Роден на 31 Август 1962г.
Телефон за контакт: +359 2 981 25 68
E-mail: delibaltov@delibaltov.bg
Образование
СУ Св. Климент Охридски - Право
picture
Кариера
Адвокатско дружество “Делибалтов, Милкова, Иванова” - Адвокат и управляващ съдружник
Адвокат на частна практика
Институт по микроелектроника - Юрисконсулт
Конфедерация на труда „Подкрепа“ - Правен сътрудник
Езици
Руски
© 2007-2012, Адвокатско дружество “ДЕЛИБАЛТОВ, МИЛКОВА, ИВАНОВА”
гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 18А, ет. 1, ап. 5, тел./факс 02/980 78 05; 02/981 25 68
Уеб дизайн и оптимизация от Webstar.bg